Hyvää nimipäivää:


 

Toimintaan liittyviä "uusia tuulia"

Etelä-Pohjanmaan kirkkomusiikkipiiri toimii Suomen Kirkkomusiikkiliiton yhtenä 17.kirkkomusiikkipiiristä. Haluamme olla kohottamassa kirkkomusiikin tasoa järjestämällä eri kuoromuodoille korkeatasoista koulutusta. Järjestämme vähintään kaksi kuorokurssia kirkkokuoroille keväällä maaliskuussa ja lokakuun lopulla.

Nuorisokuorojen,  lapsikuorojen sekä kuorojen varajohtajakoulutuksia järjetetään n. joka toinen vuosi ja / tai  kysynnän mukaan.

Viimeisin ja hyvin tärkeä osa-alue on ollut musiikin varhaiskasvatuksen kurssit, joita olemme järjestäneet seurakuntien lapsityöntekijöille, perhepäivähoidon ohjaajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Pyrimme myös järjestämään erityikoulutuksia esim. "ääniklinikkaa" kuorokurssin yhteyteen, = henk.kohtaista äänenkäytön ohjausta.  Tällaisiin voi anoa liitolta avustusta, mikäli kulut nousevat kohtuuttomiksi.

Toimintamme mahdollistuu kirkkokuorolaisilta ja eläkeläiskuorolaisilta kerättävällä jäsenmaksulla.

Kolehtipyhää tai muuta kmp:n hyväksi järjestettävää tilaisuutta varten voi anoa kolehdinkeruu-lupaa seurakunnan kirkkoherralta tai vastaavalta kappalaiselta / kirkkoneuvosto. Kirkkohallitus kierrättää kolehtipyhiä, joten vakinaista kolehtipyhää emme voi saada.